Archive for styczeń, 2016

giif słupsk

środa, 27 stycznia, 2016

książka telefoniczna

giif

giif

Coraz więcej osób zachodzi w głowę cóż właściwie jest GIIF podpowie ci radca prawny Słupsk? Pod tym skrótem skrywa się centralny organ administracji o nazwie Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Do fundamentalnych zadań tego tworu należy aktywna walka i zapobieganie wprowadzaniu do powszechnego obiegu finansowego wartości majątkowych, które są zyskami z nieujawnionych bądź też z nielegalnych źródeł. Instytucja GIIF aktywnie działa w naszym kraju od momentu wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i zwalczaniu finansowania organizacji terrorystycznych. Na co dzień Generalny Inspektor zajmuje się pozyskiwaniem, przechowywaniem oraz analizą i przetwarzaniem danych w formie zawartej we wspomnianej ustawie. GIIF podejmuje się również działań mających na w celu zapobieganie wprowadzaniu do obiegu wartości majątkowych mających swoje pochodzenie w nielegalnych albo też niejasnych źródłach. Na życzenie tego organu każdy musi dostarczyć informacji oraz dokumentację odnoście danej transakcji, jeśli wzbudziła ona podejrzenie w GIIF, a najlepiej skorzystać z usług: radcy prawnego Słupsk, albo adwokata Słupsk.

w tym pliku znajdują się wszystkie firmy z tej branży z terenu całej Polski, bez ograniczenia terytorialnego

15 tys euro

wtorek, 19 stycznia, 2016
książka telefoniczna

książka telefoniczna

 

15 tys. euro

15 tys. euro

W zasadzie wpis ten jest nieaktualny, bo zmieniła się stawka, zamiast 15 tys. euro jest 15 tys. złotych, czyli każda większa wpłata musi być zarejestrowana. Zmiana ta nastąpiła z dniem 1 stycznia 2017 roku i ma na celu uszczelnienie obrotu gotówkowego i likwidację szarej strefy. Na przedsiębiorców czeka szereg różnych obowiązków jednym z nich jest chociażby obowiązek rejestracji płatności gotówkowej na kwotę powyżej sumy 15 tys euro. Tego rodzaju konieczność nakłada na niego ustawa regulująca normy postępowania w kontekście zwalczania prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzm. Jak tylko wymieniona przed momentem kwota zostanie przekroczona to należy ową transakcję przeprowadzić za pośrednictwem banku. Absolutnie z tego działania nie zwalnia nikogo fakt, że wspomniane 15 tys. Euro będzie podzielone na kilka transakcji. Zaniechanie tegoż obowiązku może doprowadzić do tego, że spadną na nas kary – w obronie stanie radca prawny, adwokat, albo będziemy potrzebować porady prawne oraz usługi typu pisanie pism Słupsk. Warto też mieć na uwadze konieczność zgłoszenia tego faktu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Wracając do samego procesu rejestracji transakcji każda instytucja powinna samodzielnie ustalić jej szczegóły. Jak ma to miejsce w banku to zawsze dane takiej transakcji są objęte bankową tajemnicą. Jeśli klient banku uchyla się od okazania dokumentów, które pozwalają na wskazanie źródła dochodów to bank ma obowiązek zastrzec prawo do odmowy realizacji transakcji. Warto przy okazji pamiętać, że czas na głoszenie transakcji na kwotę powyżej 15 tys. Euro mamy maksymalnie do 14 dni po upływie każdego miesiąca.