Archive for the ‘usługi pogrzebowe’ Category

usługi pogrzebowe Słupsk

poniedziałek, 20 lipca, 2015

wszystkie firmy organizujące pogrzeby, a mieszczące się w mieście Słupsk (pogrzeb może zorganizować dowolna firma z kraju – to tak gwoli informacji), po zakupie otrzymujecie Państwo plik z danymi firm pogrzebowych.

Nasi abonenci:

Hades Słupsk – usługi pogrzebowe Słupsk

usługi pogrzebowe Słupsk

Kalla SłupskHades SłupskHermes SłupskZieleń Słupsk

Cennik wysokości opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych w Słupsku. na podstawie oficjalnej strony ZIM Słupsk

Podane ceny są cenami brutto. Do ustalonych opłat cmentarnych doliczany jest podatek od towarów i usług w wysokości 8 % (VAT). Cennik obowiązuje od 28 kwietnia 2015 roku.

Cmentarz przy ul. Zachodniej Nowy Cmentarz Słupsk
Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny zwykły 464,00 zł

Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny zwykły w związku z pochówkiem na miejscu zarezerwowanym – stawka opłaty za każdy rok do 20 lat od pochowania, nieopłacony w ramach rezerwacji miejsca 23,20 zł

Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny głębionowy 1170,00 zł

Opłata za miejsce grzebalne pod grób murowany:   – z jedną komorą 1369,00 zł  – z dwiema komorami (poziom) 2 535,00 zł  – z dwiema komorami (pion) 2 460,00 zł

Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego na grób murowany lub istniejącego miejsca grzebalnego zarezerwowanego na grób murowany:   – z jedną komorą 1 051,00 zł  – z dwiema komorami (poziom) 1 899,00 zł  – z dwiema komorami (pion) 2 142,00 zł

Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny urnowy 234,00 zł

Opłata za miejsce grzebalne w związku z dochowaniem urny do istniejącego grobu ziemnego 313,00 zł

Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny dziecięcy 127,00 zł Opłata za miejsce grzebalne pod grób murowany: dziecięcy lub urnowy 646,00 zł Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego dziecięcego na grób murowany:   – dziecięcy 519,00 zł  – urnowy 528,00 zł

Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego urnowego na grób murowany urnowy 528, zł

Opłata za zarezerwowanie na 20 lat miejsca grzebalnego pod grób ziemny zwykły 464,00 zł Opłata za przedłużenie ważności grobu na dalsze 20 lat:   – grób ziemny 188,00 zł  – grób ziemny dziecięcy lub urnowy 63,00 zł

Opłata za nadzór nad prawidłowym postawieniem nagrobka 80,00 zł

Opłata za wjazd na teren cmentarza samochodem, z wyjątkiem dowozu osób z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności  oraz osób powyżej 75 lat 52,00 zł

Opłata eksploatacyjna 464,00 zł Opłata za nadzór nad ekshumacją 63,00 zł Opłata za wynajęcie kaplicy do jednego pogrzebu 259,00 zł

Opłata za przechowanie zwłok (za każdą rozpoczętą dobę) 40,00 zł Opłata za kremację zwłok 750,00 zł Opłata za kremację zwłok dziecka w wieku do 1 roku 260,00 zł

Opłata za kremację zwłok dziecka w wieku od 1 do 6 lat 380,00 zł

Opłata za kremację szczątków po ekshumacji 800,00 zł Opłata za kremację szczątków po ekshumacji dziecka w wieku do 6 lat 400,00 zł Opłata za udział rodziny w ceremonii kremowania zwłok lub szczątków 80,00 zł

Cmentarz przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha Cmentarz Stary Słupsk
Opłata za miejsce grzebalne nowe lub miejsce grzebalne odzyskane do ponownego pochowania pod grób ziemny zwykły 1042,00 zł

Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny zwykły w związku z pochówkiem na miejscu zarezerwowanym – stawka opłaty za każdy rok do 20 lat od pochowania, nieopłacony w ramach rezerwacji miejsca 30,90 zł

Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny zwykły w związku z dochowaniem do istniejącego grobu ziemnego 618,00 zł

Opłata za miejsce grzebalne nowe lub miejsce grzebalne odzyskane do ponownego pochowania – grób ziemny dziecięcy lub urnowy 469,00 zł

Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny głębinowy w związku z dochowaniem do istniejącego grobu ziemnego lub pochówkiem na miejscu zarezerwowanym 1560,00 zł

Opłata za miejsce grzebalne nowe lub miejsce grzebalne odzyskane do ponownego pochowania pod grób ziemny głębinowy 1984,00 zł

Opłata za miejsce grzebalne pod grób murowany:   – z jedną komorą 1826,00 zł  – z dwiema komorami (poziom) 3 380,00 zł  – z dwiema komorami (pion) 3 280,00 zł

Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego na grób murowany lub miejsca grzebalnego zarezerwowanego na grób murowany:   – z jedną komorą 1 402,00 zł  – z dwiema komorami (poziom) 2 532,00 zł  – z dwiema komorami (pion) 2 856,00 zł

Opłata za miejsce grzebalne pod grób murowany: dziecięcy lub urnowy 861,00 zł Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego dziecięcego na grób murowany:   – dziecięcy 519,00 zł  – urnowy 704,00 zł

Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego urnowego na grób murowany urnowy 704,00 zł

Opłata za udostępnienie miejsca w kolumbarium – niszy do składania urn 5616,00 zł Opłata za miejsce grzebalne w związku z dochowaniem urny do istniejącego grobu ziemnego 417,00 zł

Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny dziecięcy w związku z dochowaniem do istniejącego grobu ziemnego dziecięcego 127,00 zł

Opłata za zarezerwowanie na 20 lat miejsca grzebalnego pod grób ziemny zwykły 618,00 zł

Opłata za przedłużenie ważności grobu na dalsze 20 lat:   – grób ziemny 188,00 zł  – grób ziemny dziecięcy lub urnowy 63,00 zł Opłata za nadzór na prawidłowym postawieniem nagrobka 80,00 zł

Opłata za wjazd na teren cmentarza samochodem, z wyjątkiem dowozu osób z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności  oraz osób powyżej 75 lat  52,00 zł

Opłata eksploatacyjna 618,00 zł Opłata za wynajęcie kaplicy do jednego pogrzebu 259,00 zł Opłata za przechowanie zwłok (za każdą rozpoczętą dobę) 40,00 zł Opłata za nadzór nad ekshumacją 63,00 zł

Opłata za miejsce na murze pamięci pod umieszczenie tabliczki 71,00 zł

Spopielanie zwłok: Spopielarnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

Cmentarz Komunalny w Słupsku, ul. Zachodnia, tel. 59 84 81 417 Kremacja wykonywana jest od poniedziałku do piątku.  Rezerwacja terminów: telefon 59 84 81 417 lub 607 033 881 w godz. 08:00 do 15:00 Przy składaniu zlecenia usługi należy dostarczyć : urnę na prochy,kopię skróconego aktu zgonu,oświadczenie woli (druk do pobrania poniżej) – wypełnione przez najbliższego członka rodziny, bądź organizatora ceremonii zlecającego usługę spopielenia,zezwolenie prokuratora – tylko w przypadkach o których mowa w art. 11 ust.9 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach  chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 11 poz.62), dowód osobisty (do wglądu) osoby zlecającej usługę kremacji i dokonującej rozpoznania zwłok przed spopieleniem.oraz wnieść opłatę, określoną w zarządzeniu Prezydenta Słupska, w kasie biura cmentarza w Słupsku przy ulicy Maxa Josepha 4 (czynna od poniedziałku do piątku w godz.od 08:00 do 14:00).
Następnie należy dostarczyć zwłoki w trumnie drewnianej z drzewa liściastego, nielakierowanej i pozbawionej wszelkich okuć metalowych (mogą być ekologiczne, przystosowane do kremacji zwłok), (uwaga, zmarły nie może posiadać rozrusznika serca). Podstawą wykonania kremacji jest spełnienie w/w warunków oraz sporządzony protokół przyjęcia zwłok lub szczątkow ludzkich. Po zakończeniu spopielania zostanie sporządzone świadectwo kremacji, które wraz z prochami w urnie, zostanie wydane upoważnionej osobie.

Opłata za kremację zwłok 750,00 zł

Opłata za kremację zwłok dziecka w wieku do 1 roku 260,00 zł

Opłata za kremację zwłok dziecka w wieku od 1 do 6 lat 380,00 zł

Opłata za kremację szczątków po ekshumacji 800,00 zł

Opłata za kremację szczątków po ekshumacji dziecka w wieku do 6 lat 400,00 zł

Opłata za udział rodziny w ceremonii kremowania zwłok lub szczątków 80,00 zł